cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina's van onze website wordt meegestuurd en dat in opslag van uw apparaat wordt bewaard. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen, kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde server.

 

Hoe we cookies gebruiken

  • bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische & functionele cookies)
  • u de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende social media (social media cookies)
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren/optimaliseren (analytische cookies)

 

wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond. Daarin wordt aangegeven dat u ons bij uw gebuik van onze online diensten toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze cookie policy.

 

De cookies en plug-ins waar deze policy op van toepassing is, kunnen bestaan uit maar beperken zich niet tot de volgende.

google, analytische cookies, analyse van webverkeer van en naar onze website

website analytics = jouwweb, technische en functionele cookies, analyse van de prestatie van de website

facebook, instagram, social media cookies, verbinding sociale media

 

in en uitschakelen van cookies

u kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of niet volledig werken indien u de cookies uitschakelt. De website of onderdelen hiervan kunnen hieromtrent ook toegang weigeren.

 

verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum verstreken is. Voor meer informatie hierover kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

websites en diensten van derden

Deze  cookie policy is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links of scripts/plug-ins/... met onze website verbonden zijn. Silvia's Chocolade kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw gegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die we via onze website verzamelen, zullen we niet aan een andere partij verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van onze overeenkomst of in gevallen waarin we dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

 

beveiliging

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd zijn.

 

wijzigingen cookie policy

We behouden ons het recht voor om deze cookie policy aan te passen. Indien zich er een wijziging voordoet zal een melding op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

contact

Mocht u verder, na het lezen van deze privacy nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of op info@silviaschocolade.be.